An méid is féidir leat a dhéanamh

Is meon é daoine agus acmhainní a chur chun tosaigh agus bíonn sruth mór smaointe mar thoradh ar an athrú meoin sin. Tá neart smaointe againn faoi bhealaí níos fearr le bheith ag maireachtáil, ag foghlaim agus ag obair, agus is féidir linn iad a fhíorú ach do chúnamh a fháil.

Bí mar chuid de. Bí i do bhall, tabhair síntiús, déan obair dheonach agus caith vóta dúinn. Bíodh téarnamh na hÉireann glas.

Agus é cothrom chomh maith.

 

 

Bí i do bhall de do ghrúpa áitiúil den Chomhaontas Glas

Is féidir le do ghrúpa áitiúil den Chomhaontas Glas tuilleadh eolais a thabhairt duit faoi thionscnaimh Ghlasa i do cheantar féin agus/nó eolas faoin gcaoi le bheith páirteach in áit agus ar bhealach a oireann duitse.

Mura bhfuil do Dháilcheantar féin liostaithe anseo, seol ríomhphost chuig Oifig an Chomhaontais Ghlais nó cuir glao ar 01 679 0012.

 

 

GRÚPAÍ ÁITIÚLA

 

Óige Ghlas

Tá grúpa de chuid ‘Óige Ghlas’ sa chuid is mó ollscoileanna agus coláistí sa tír, agus iad ag cur gníomhaíochtaí ar siúl amhail coibhinsiúin, ceardlanna, léirsithe agus plé ar pholasaithe a reáchtáil. Cuirtear fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Faigh tuilleadh eolais faoi Óige Ghlas.

 

Bí páirteach inár ngrúpaí ceaptha polasaithe

Is í Mary Ryder Comhordaitheoir Náisiúnta an Chomhaontais Ghlais

Is í Comhairle na bPolasaithe comhlacht ceaptha polasaithe an Chomhaontais Ghlais agus tá sí á stiúradh ag:

Cathaoirleach: Elaine Butler

Leas-Chathaoirleach: Neasa Hourigan

Rúnaí: John Goodwillie

Déan teagmháil le info@greenparty.ie más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin gComhairle Náisiúnta nó dá mba mhaith leat a bheith páirteach i gcuid dár ngrúpaí ceaptha polasaithe.