AG OBAIR CHUN ÉIRE A FHEABHSÚ

IMG_1458-Version-2-1024x529

 

Táimid ag obair chun tír a chruthú ina bhfuil…

 

Ár n-obair

Is iad na riachtanais is tábhachtaí ar gach duine ná bia, uisce, foscadh, breosla, muintearas agus brí.

Sin an fáth a bhfuil sé mar thosaíocht againn tacú le pobail, oideachas a fheabhsú, geilleagar glas cothrom a chruthú, ár n-uisce a chosaint agus bia ar ardchaighdeán a chruthú. Go bunúsach, áit chónaithe agus oibre den scoth a dhéanamh d’Éirinn.

Níl ár n-ídéalachas curtha dínn againn, ach is páirtí réasúnta praiticiúil muid chomh maith. Tá a fhios againn go bhféadfadh geilleagar ceannródaíoch glas agus sochaí chothrom a bheith againn in Éirinn agus táimid ag obair chun an méid sin a bhaint amach.

 

Mar a oibrímid

Tá lucht ceannais láidir cleachtach ag an gComhaontas Glas, agus iad tacaithe ag baill agus oibrithe deonacha díograiseacha.

Tá sé chomhairleoir déag againn ar oileán na hÉireann i láthair na huaire, agus iad ag obair sa rialtas áitiúil agus CTR (MLA) (Comhalta den Tionól Reachtach) amháin i dTuaisceart Éireann.

Tá ról tábhachtach ag grúpaí ar fud na tíre agus iad ag eagrú cruinnithe agus ócáidí, ag canbhasáil agus ag tiomsú airgid. Bíonn grúpaí áitiúla ag roghnú iarrthóirí chomh maith le bheith san iomaíocht i dtoghcháin áitiúla agus ghinearálta.

Tá grúpa d’Óige Ghlas sa chuid is mó ollscoileanna agus coláistí sa tír. Faigh tuilleadh eolais faoi Óige Ghlas anseo.

Bíonn Ardfheis á reáchtáil ag an bPáirtí gach bliain agus tugtar cuireadh do na baill go léir freastal uirthi. Ar na príomhghnéithe a bhaineann léi, tá óráid an Cheannaire, aoi-chainteoirí, agus ócáid shóisialta do bhaill ag ar féidir leo scéalta a insint agus spreagadh a thabhairt dá chéile.

 

Glasaigh na hEorpa

Is é Páirtí Glas na hEorpa an páirtí polaitíochta Eorpach a oibríonn mar chónaidhm páirtithe polaitíochta ar fud na hEorpa agus é ag tacú le polaitíocht ghlas. Agus an Comhaontas Glas mar bhall de Pháirtí Glas na hEorpa, oibrímid go dlúth leis na Feisirí Glasa i bParlaimint na hEorpa, dream atá eagraithe mar ghrúpa na nGlasach-an SCE.

 

Ár Stair

Bhí an Comhaontas Glas bunaithe ag scata daoine in 1981 a raibh fís acu de phleanáil níos fearr, ceartas sóisialta, fás inbhuanaithe eacnamaíoch agus cosaint ár dtimpeallachta nádúrtha.

Toghadh an chéad Chomhairleoir de chuid an Chomhaontais Ghlais in 1985 agus bhain siad a gcéad suíochán Dála amach in 1989. Bhí an Comhaontas Glas páirteach i gcomhrialtas ó 2007 go dtí 2011, agus seisear Teachtaí Dála acu.