Cabhraigh linn feachtasaíocht a dhéanamh ar son na nithe is tábhachtaí agat

Má thugann tú síntiús don Chomhaontas Glas, tá tú ag cabhrú le tír níos fearr agus níos cothroime a chruthú in Éirinn.

Táimid ag ceapadh polasaithe i láthair na huaire chun feabhsuithe a dhéanamh maidir le Bia, Tithíocht, an Geilleagar Glas, Gníomhaíocht sa Phobal, Spásanna Poiblí agus Iompar. Dá mba mhaith leat tacú leo seo, tabhair síntiús nó socraigh íocaíocht rialta, le do thoil.

Creidimid gur chóir polaitíocht a choinneáil glan agus glas, mar sin ní ghlacaimid le síntiúis chorparáideacha, rud a chiallaíonn go bhfuil do thacaíocht de dhíth orainn.

 


EUR

Féach ar an gcraoladh Páirtí Polaitíochta is déanaí dá gcuid chun tuilleadh eolais a fháil faoi na polasaithe a mbeidh do shíntiús ag tacú leo.

 

 

Polasaí ar Shíntiúis

Caithfidh duine aonair príobháideach a bheith ina s(h)aoránach Éireannach, nó a bheith ina b(h)uanchónaí in Éirinn chun síntiús a thabhairt do pháirtí polaitíochta in Éirinn.

 

Síntiúis agus deontóirí a thuairisciú

Coinníonn an Comhaontas Glas taifead ar ainm agus seoladh gach deontóra.
Na deontóirí a thugann níos mó ná €600 don Pháirtí in aon bhliain féilire amháin, cuirfear a sonraí san áireamh inár Ráiteas ar Shíntiúis don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Níl cead ag an gComhaontas Glas, bíodh sé go díreach nó trí idirghabhálaí, glacadh le síntiús is mó ná €2,500 ón deontóir céanna sa bhliain féilire chéanna. (Ina leith seo, ba chóir do dhuine tabhairt dá aire go mbeidh luach na síntiús curtha le chéile agus go gcaithfear leo mar shíntiús amháin má thugann deontóir níos mó ná síntiús amháin don Chomhaontas Glas sa bhliain chéanna.) Má tá tuilleadh eolais uait, féach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, le do thoil.

Murar saoránach Éireannach thú nó mura bhfuil buanchónaí ort in Éirinn, tá cead agat síntiús a thabhairt don Pháirtí Glas i dTuaisceart Éireann

Is ball é an Comhaontas Glas de Pháirtithe Glasa Aontaithe na hEorpa – is féidir naisc le Páirtithe Glasa Eorpacha eile a aimsiú ar a suíomh gréasáin siúd.