Réidh le cabhrú le do smaointe a fhíorú agus Éire amach anseo a mhúnlú?

Bí i do bhall den Chomhaontas Glas agus bí ag obair in éineacht le daoine eile atá atá ar aon intinn leat.

Daoine amhail tú féin ar mian leo a gcion oibre féin a dhéanamh chun todhchaí níos fearr a chruthú dóibh féin, dá bpáistí agus don tír seo s’againne.

Is muid an t-aon pháirtí in Éirinn ina bhfuil tionchar díreach ag na baill ar gach aon chinneadh, agus iad ag cur le forbairt polasaithe agus ag cinneadh cé na daoine a rachaidh san iomaíocht dúinn i dtoghcháin.

 

Leibhéil agus Táillí Ballraíochta

Más mian leat clárú mar bhall nó do bhallraíocht a athnuachan, pioc an rogha chuí thíos, le do thoil.

EUR

Bí páirteach

Da mba mhian leat obair dheonach a dhéanamh le cabhrú leis an gComhaontas Glas, roghnaigh ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas a bhfuil suim agat iontu, le do thoil:

  
 
Má tá saineolas nó cáilíocht ar leith agat i gceann ar bith dár réimsí polasaí, inis dúinn faoi anseo thíos, le do thoil.

Deimhniú