Catherine

Catherine Martin TD

Iarrthóir - Baile Átha Cliath Ráth an Dúin

Leas-Cheannaire agus TD do Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin
Tá Catherine ag déanamh ionadaíochta ar son dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Ráth an Dúin ó Fheabhra 2016, tar éis di a bheith tofa chun Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin roimhe sin.

Toghadh í mar Leas-Cheannaire an Chomhaontais Ghlais in 2011 agus is í Urlabhaí Oideachais an pháirtí chomh maith. Tá Catherine tiomanta tacú le comhtheacht agus comhdheiseanna san oideachas. Tá triúr páistí aici agus bhí sí ina múinteoir Béarla agus Ceoil i bPobalscoil Naomh Tiarnán i nDún Droma ar feadh 15 bliana sular toghadh chun na Dála í.

Tá Catherine tiomanta tacú le gnóthaí áitiúla trí phleanáil chuí a mbeidh córas iompair, limistéir chaithimh aimsire agus taitneamhachtaí feabhsaithe mar thoradh uirthi.

Creideann sí gur bealach costéifeachtúil é na háiseanna cuí a chur ar fáil do dhaoine, idir óg agus aosta, le tacú le grúpaí leochaileacha sa tsochaí agus le caidreamh agus teacht le chéile an phobail a fheabhsú.

 

Déan teagmháil le Catherine:

+353 (0) 868710343