Photo of Councillor Claire Byrne_400

An Clr. Claire Byrne

Peambróg-An Duga Theas, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Oibríonn Claire mar Speisialtóir Oideachas Timpeallachta agus í ag forbairt cláir agus ócáidí oideachais do scoileanna ar fud na tíre.

Oibríonn sí d'Fhéile 'Body&Soul' chomh maith mar Bhainisteoir Inbhuanaitheachta agus déanann sí aoi-léachtóireacht ócáideach i mbainistíocht inbhuanaithe ócáidí i Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath agus in Institiúid Mhic Liam.

Tá Céim Onóracha BSc in Eolaíocht an Chomhshaoil ag Claire, chomh maith le Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Ócáidí agus Teastais i mBainistíocht Ghnó Ghlas, Margaíocht agus sna Meáin Shóisialta.

Tá roinnt blianta taithí aici ag obair i mbainistíocht feachtais chomhshaoil agus pholaitiúla tar éis di sé bliana a chaitheamh mar chomhairleoir pearsanta ag Eamon Ryan. Tá taithí chuimsitheach ag Claire chomh maith ar thaighde agus forbairt pholasaí maidir le fuinneamh in-athnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh, bainistíocht dramhaíola agus athrú aeráide.

Déan teagmháil le Claire ag: