Photo of Councillor Patrick Costello_400

An Clr. Patrick Costello

Ráth Gearr-Ráth Maonais, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Is oibrí cosanta leanaí é Patrick agus tá obair déanta aige le pobail leochaileacha eile chomh maith, amhail daoine fásta gan dídean, daoine óga agus iad siúd atá ag streachailt le handúil.

Tar éis dó deich mbliana a chaitheamh ag obair sna réimsí seo, tá tuiscint faighte aige ar an gcruachás ina mbíonn teaghlaigh ar fud ár gceantair i láthair na huaire.

Is é Patrick Ionadaí an Chomhaontais Ghlais i mbarda nua Ráth Garbh - Ráth Maonais. D'fhás sé aníos sa cheantar seo, oileadh é i gColáiste Gonzaga, COBÁC (UCD) agus Coláiste na Tríonóide, agus tá sé ina chónaí agus ag obair sa cheantar seo go fóill.

Tá obair dheonach déanta ag Patrick le deich mbliana anuas chomh maith mar Cheannaire Gasóg ag Grúpa Gasóg Pháirc Líosain agus tá obair déanta aige le Gasóga Éireann, Comhairle Náisiúnta na nÓg agus Bord Seirbhís Óige Chathair Bhaile Átha Cliath.

Déan teagmháil le Patrick ag:

+353 (0) 87 943 1494