Photo of Councillor Steven Matthews_400

An Clr. Steven Matthews

Iarrthóir - Cill Mhantáin

Bré, Comhairle Contae Chill Mhantáin
Tá Steven ina leictreoir ag Iarnród Éireann le 25 bliain anuas.

Tá BSc aige i bPleanáil agus Bainistíocht Comhshaoil ó ITBÁC (DIT).

Is iar-chomhairleoir de chuid Chomhairle Baile Bhré é Steven (2007-2009), tá sé ina Chathaoirleach ar Chomhaontas Glas Chill Mhantáin agus ina bhunaitheoir de chuid Fhóram Rothaithe Bhré.

Chomh maith leis sin, is é Steven an tIonadaí Timpeallachta ar Choiste Bardasach Polasaí Pleanála agus Bonneagair Chomhairle Baile Bhré agus bhí sé gníomhach i mBailte Slachtmhara Bhré, Coastcare agus An Taisce.

Déan teagmháil le Steven ag:

+353 (0) 86 794 5124