Photo of Councillor David Healy_400

An Clr. David Healy

Binn Éadair-Mullach Íde, Comhairle Contae Fhine Gall
Oibríonn David mar Oifigeach Polasaí agus Abhcóideachta ag Oxfam Éireann, agus é ag díriú go háirithe ar thionchar an athraithe aeráide agus bithbhreoslaí ar thíortha i mbéal forbraíochta.

Tá céim ag David sa Dlí agus Céim Mháistreachta in Eolaíocht an Chomhshaoil, agus bhí sé mar chomhairleoir polasaí ag an Iar-Aire Comhshaoil, John Gormley.

Chaith sé dhá thréimhse mar Chomhairleoir. Rinne sé feachtaíocht i rith na 1990idí in aghaidh an chriosaithe thalún a bhí á imscrúdú ag Binse Fiosrúcháin Mahon/Flood ina dhiaidh sin. Chuir sé an tOrdú um Limistéar Taitneamhachta Speisialta Bhinn Éadair chun cinn chomh maith.

Ó 2004 go dtí 2009, d'éirigh leis caighdeáin láidre éifeachtúlachta fuinnimh a bhaint amach d'fhorbairtí nua, obair a dhéanamh ar cheisteanna pleanála áitiúla agus soláthar clóis súgartha do pháistí a chur chun cinn.

Oibríonn David le 'Friends of the Irish Environment' agus tá sé páirteach in FEASTA chomh maith, an Fhondúireacht um Eacnamaíocht na hInbhuanaitheachta agus tá suim ar leith aige i gceisteanna an athraithe aeráide. Tá Gaeilge agus Esperanto aige.