Photo of Green Party Leader Eamon Ryan_400

Éamon Ryan TD

Iarrthóir - Bá Bhaile Átha Cliath Theas

Ceannaire an Chomhaontais Ghlais agus TD do Bhá Bhaile Átha Cliath Theas
Is é Éamon Ryan Ceannaire an Chomhaontais Ghlais.

Tá fiche bliain caite aige ag obair ar cheapadh polasaithe ag na leibhéil is airde den rialtas áitiúil, an Dáil agus Comhairle Eorpach na nAirí.

Is é an príomhchúram atá air faoi láthair ná an Comhaontas Glas a fhorbairt tar éis dó guth Glas a chur ar ais i bpolaitíocht na hÉireann i bhFeabhra 2016.

Tá Éamon ina chathaoirleach ar Ghrúpaí Polasaí Dhigitigh agus Fuinnimh na hInstitiúide um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha i mBaile Átha Cliath.

Tá obair déanta aige chomh maith ar www.climategathering.org d'fhonn spás sábháilte a chur ar fáil inar féidir breithniú a dhéanamh ar an gcaoi le fadhb an Athraithe Aeráide a chur in iúl don phobal.

Déanann Éamon ionadaíocht i láthair na huaire ar son dháilcheantar Bhá Bhaile Átha Cliath Theas, áit a bhfuil ceantair den chathair amhail Baile Átha Cliath 2, Baile Átha Cliath 4, Baile Átha Cliath 6 agus codanna de Bhaile Átha Cliath 6W. Bhí sé ina Theachta Dála roimhe seo ó 2002 go dtí 2011 do Bhaile Átha Cliath Theas agus ina Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ó 2007 go dtí 2011.  Bhí sé mar Chathaoirleach bunaidh Feachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath agus sula ndeachaigh sé le polaitíocht, bhí dhá ghnó rathúla á reáchtáil aige, mar atá, Irish Cycling Safaris agus Belfield Bike Shop.