01-Francis-Noel-Duffy-Ballot

An Clr. Francis Duffy

Iarrthóir - Dublin South-West

Ráth Fearnáin, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
Tá Francis mar Leas-Mhéara Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas agus is léachtóir é i Scoil Ailtireachta Bhaile Átha Cliath, ITBÁC (DIT). Tá sé ina phríomhaí chomh maith i gcleachtas dearadh ailtireachta, rud a dhíríonn ar thionscadail tí.

Tá sé pósta le Leas-Cheannaire an Chomhaontais Ghlais, Catherine Martin, agus tá sé gníomhach ina phobal áitiúil mar chóitseálaí ag Club CLG Fhánaithe Bhaile Baodáin agus trína obair le Grúpa Gníomhaíochta Ospidéal Thamhlachta chomh maith.

Tá roinnt aighneachtaí déanta aige ar Phleananna Ceantair Áitiúil na Comhairle Contae maidir le forbairt inbhuanaithe agus áiseanna caithimh aimsire don phobal. Tá obair déanta aige chomh maith le cumann áitiúil na mBailte Slachtmhara, agus é ag dréachtú moltaí le haghaidh tionscadail pobail.

Agus é mar ealaíontóir a bhfuil a shaothar curtha ar taispeáint aige le 20 bliain anuas, díríodh aird náisiúnta air in 2006 lena thaispeántas dar teideal ’1916 Women Rising Up’. Dhírigh an taispeántas seo aird ar ghníomhaíocht na mban a bhí páirteach go mór i streachailt neamhspleáchais na tíre seo, ach a ndearnadh dearmad orthu ó shin.

Déan teagmháil le Francis ag:

+353 (0) 86 0664762