Noonan-Website-Profile-Img

An Clr. Malcolm Noonan

Iarrthóir - Ceatharlach-Cill Chainnigh

Cathair Chill Chainnigh Thiar, Comhairle Contae Chill Chainnigh
Is é an Clr. Malcolm Noonan Urlabhraí Comhshaoil an Chomhaontais Ghlais. Tá Malcolm ina ionadaí tofa i gCill Chainnigh le breis is deich mbliana anuas agus bhí sé ina Mhéara ar Chill Chainnigh tráth. I rith an ama sin, tá sé tar éis dul i ngleic le fórsaí na bunaíochta polaitiúla agus na húdaráis áitiúla go minic faoi cheisteanna amhail an Scéim scriosach Teachta Lárnaigh agus cearta an Lucht Siúil.

Tá BA Onóracha i bhForbairt Tuaithe aige ó Institiúid Thiobraid Árann agus tá gnó gairneoireachta tírdhreacha á reáchtáil aige i gCill Chainnigh.

Sula ndeachaigh sé le polaitíocht, d'oibrigh sé mar ghníomhaí timpeallachta agus pobail ar feadh fiche bliain, mar stiúrthóir 'Friends of the Earth Ireland' agus ba chomhalta bunaitheora é de chuid Fhóram Pobail agus Deonach Chontae Chill Chainnigh.

Bhí sé páirteach le déanaí i dtionscadal atá bunaithe sa phobal agus é mar aidhm aige sin féinmharú a chosc, mar atá, 'Lifeline Kilkenny', rud trínar fhorbair sé an chéad phlean contae do Chill Chainnigh ar mhaithe le féinmharú a chosc.

Tá dúil mhór ag Malcolm sa cheol agus tá sé tar éis seinm i gcuid mhaith d'ionaid ceoil Chill Chainnigh, agus ar feadh tréimhse leanúnach sa 'Pumphouse' i gCill Chainnigh, in éineacht lena chomhcheoltóirí 'The Barflies'.

Sheas Malcolm san olltoghchán toisc go gcreideann sé go bhfuil gá le cur chuige nua atá bunaithe sa phobal le dul i ngleic leis an líon mór fadhbanna atá faoin tuath in Éirinn. Idir bhonneagar nua fuinnimh agus iompair, chuimsiú sóisialta agus fhostaíocht áitiúil, tá Malcolm ag iarraidh cur chuig comhoibríoch nua agus oscailte a chruthú trínar féidir linn rudaí móra a bhaint amach.

Éist leis an méid a bhí le rá ag Malcolm ar chlár Vincent Browne anseo.

Bí á leanúint ar Facebook anseo: facebook.com/VoteMalcolmNoonan1

Bí á leanúint ar Twitter anseo: twitter.com/malcolmnoonan1

Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin atá ag Malcolm: www.malcolmnoonan.com

Déan teagmháil le Malcolm ag:

+353 (0) 86 839 9418

malcolmnoonankk@gmail.com