Mark

An Clr. Mark Dearey

Iarrthóir - Lú

Dún Dealgan-Cairlinn, Comhairle Contae Lú
Is é Mark úinéir ionad ceoil cáiliúil 'The Spirit Store' i nDún Dealgan, áit a bhfuil cuid mhór ceoltóirí mór le rá tar éis seinm, amhail Snow Patrol agus Christy Moore.

Agus é ar an gcéad chomhairleoir den Chomhaontas Glas a toghadh i Lú in 2004, atoghadh é in 2009 agus 2014. Ceapadh é chun Sheanad Éireann i bhFeabhra 2010.

Tá sé beartaithe ag Mark an Plean Forbartha nua do Dhún Dealgan a mhúnlú, agus gealltanas a bhaint amach go mbeidh an Baile neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2020 agus mhol sé go rathúil go mbunófaí an chéad chuideachta Dúiche Feabhsaithe Gnó taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath agus go bhfostófaí Bainisteoir Lár Baile Tráchtála, agus sainordú ag an duine sin na sráideanna traidisiúnta siopadóireachta a athnuachan.

Bhunaigh sé Freagra Uathúil Údaráis Áitiúil ar mhí-úsáid drugaí i dTuaisceart Lú chomh maith, agus tá sé mar Chathaoirleach ar Sheirbhís Comhairleoireachta Iarchúraim 'Turas'.

Bhí Mark ar dhuine de bhunaitheoirí an fheachtais STAD agus ina ghearánaí i gcaingean dlí ar feadh 11 bhliain chun stop a chur le hathphróiseáil núicléach ag Sellafield.

Déan teagmháil le Mark ag:

+353 (0) 87 235 8197