Photo of Councillor Ossian Smyth_400

An Clr. Ossian Smyth

Iarrthóir - Dún Laoghaire

Dún Laoghaire, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Is Comhairleach Teicniúil é Ossian in Ospidéal Naomh Uinseann agus déanann sé obair dheonach mar mheantóir ag Coderdojo áitiúil, áit a múineann sé ríomhchlárú do dhaoine óga.

Tá sé mar chomhairleoir gan phá ag grúpa Saineolaithe Fuinnimh Ghlais Pharlaimint na hEorpa, mar Urlabhraí an Chomhaontais Ghlais ar Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha, agus tá sé ina bhall d'Fheachtas Rothaíochta Bhaile Átha Cliath.

Tá feachtasaíocht déanta ag Ossian chun áiseanna iompair phoiblí agus rothaíochta níos fearr a fháil ar Bhóthar Frascati go Gráinseach an Déin ó 2009, agus rinne sé feachtaíocht i gcoinne sraoilleáil uirbeach Choill na Silíní in 2004.

Tá obair dheonach déanta aige le Club Arch Dhún Droma do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, agus chabhraigh sé leis an bhfeachtas ar son dlíthe um aer glan in California le CALPIRG sna 1990idí.

Déan teagmháil le hOssian ag:
+353 (0) 86 461 1628