Grace-OS

An Seanadóir Grace O’Sullivan

Iarrthóir - Port Láirge

Seanadóir - An Painéal Talmhaíochta
Toghadh Grace chun an 26ú Seanad ar an bPainéal Talmhaíochta agus Iascaigh.

Is éiceolaí í a bhfuil meas i gcoitinne uirthi agus tá 37 bliain dá saol caite aici ag díriú ar cheisteanna comhshaoil agus sóisialta go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá aithne idirnáisiúnta uirthi mar dhuine de na gníomhaithe is cáiliúla a bhí ag Greenpeace. Agus í ag tosú mar mhairnéalach boird thiar i dtús na n-ochtóidí, bhí ról ríthábhachtach aici ar bord an Rainbow Warrior san Aigéan Ciúin ina dhiaidh sin agus iad ag feachtasaíocht in aghaidh iomadú núicléach.
 
Chaith sí breis is fiche bliain ag obair don eagraíocht sin agus í ag feachtasaíocht san Antartach, an tAigéan Ciúin, an Mheánmhuir, Muir Éireann agus ar réimse leathan feachtais chomhshaoil agus cheartais shóisialta. Bhí sí ina ball de chriú an bháid nuair a rinneadh ionsaí buamála air.
 
Ó d'éirigh sí as obair le Greenpeace, tá obair déanta aici le roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha eile ar fheachtasaíocht faoi cheisteanna bithéagsúlachta. Ó bhog sí ar ais go hÉirinn in 2000, tá sí dírithe ar a triúr páistí a thógáil agus ar obair i réimse an oideachais chomhsaoil.
 
Ó chuaigh sí san iomaíocht ar son an Chomhaontais Ghlais sna Toghcháin Eorpacha in 2014, tá sí páirteach i mbunú tionscadal turasóireachta inbhuanaithe, rud trínar seoladh 'Brian Ború', soitheach seoil d'éiceathurais a oibrítear amach as Cathair Phort Láirge. Tá dúil mhór aici sa tonnmharcaíocht agus ba í an chéad bhean a bhuaigh Craobhchomórtais Surfála na hÉireann.