POLASAITHE


Tá a fhios againn cé chomh deacair is atá sé athrú a chur i gcrích, ach tá sé léirithe againn gur féidir é a dhéanamh. Is polasaithe Glasa á gcur i ngníomh iad dul ag obair ar do rothar, fuinneamh in-athnuaite agus iarfheistiú ár n-áiteanna cónaithe, gníomhartha a choiglíonn acmhainní, airgead agus astaíochtaí. Táimid ag iarraidh tuilleadh a dhéanamh anois agus polasaithe a chur i bhfeidhm a dhéanfaidh athrú ó bhonn ar an gcaoi a ndéanaimid cinntí le chéile faoi reáchtáil ár sochaí agus ár ngeilleagair. Agus tú mar bhall den Chomhaontas Glas, is féidir leat páirt a ghlacadh i meithleacha polasaí a fhorbraíonn agus a chuireann seasamh polasaí an pháirtí i bhfeidhm.