Cúrsaí Digiteacha


D'fhéadfadh Éire a bheith ar thús cadhnaíochta go domhanda san earnáil teicneolaíochtaí nua. Tá an geilleagar digiteach riachtanach d'fhás na hÉireann agus is cuid mhéadaitheach dár saol laethúil í Teicneolaíocht Faisnéise. Ach is gá rialáil níos fearr a dhéanamh ar an earnáil agus reachtaíocht fheabhsaithe um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm. Creideann an Comhaontas Glas go bhfuil ról ríthábhachtach le comhlíonadh ag Éirinn i bhforbairt cód nua idirnáisiúnta eitice digití, d'fhonn sochaí dhigiteach atá sábháilte agus táirgiúil a chruthú.

 

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Dhigitigh, déan teagmháil le Donal Kirr.