Oideachas


Tá sé mar phríomhpholasaí ag an gComhaontas Glas constaicí ar oideachas a bhaint ag gach leibhéal. Tá infheistíocht san oideachas chun leas na sochaí go léir. Caithfear ciorruithe ar mhaoiniú oideachais tríú leibhéal a fhreaschur go práinneach má tá Éire leis an gcéad ghlúin eile d'acadóirí agus gairmithe a oiliúint, dream a fhorbróidh ár ngeilleagar agus a choinneoidh iomaíoch é i saol domhandaithe.

 

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí Oideachais an Chomhaontais Ghlais.