Fuinneamh


Tá gá le soláthar fuinnimh nua-aimseartha in Éirinn na linne seo. Creideann an Comhaontas Glas go laghdóidh fuinneamh in-athnuaite costais ar theaghlaigh agus gnóthaí, go laghdóidh sé allmhairí breoslaí iontaise agus go gcabhróidh sé le dul i ngleic le hathrú aeráide. Beidh deiseanna fostaíochta, éifeachtúlacht níos mó agus caitheamh laghdaithe mar thoradh ar theicneolaíocht chliste. Táimid go hiomlán i gcoinne forbairt fraiceála ar oileán na hÉireann.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Fuinnimh, déan teagmháil le Kevin Heapes.