Eacnamaíocht agus Airgeadas


Tá gá ag Éirinn le samhail eacnamaíoch inbhuanaithe atá chun leas na sochaí ina hiomláine. Creidimid gur chóir go n-íocfadh gnóthaí sciar ceart cánach, go n-oibreodh rialtóirí láidre chun an geilleagar a chosaint, agus gur chóir do chóras cánach forásach luach a saothair a thabhairt do dhaoine agus tairbhí fáis eacnamaíoch a roinnt i measc na ndaoine go léir.

 

Más mian leat páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Eacnamaíochta agus Airgeadais, déan teagmháil le Dónall Geoghegan.