Bia


Tá cáil ar Éirinn as a bia. Tacaíonn ár n-earnáil talmhaíochta leis na mílte post agus tá an Comhaontas Glas tiomanta d'obair a dhéanamh chun tionscal beoga rathúil glas talmhaíochta a chruthú. Creidimid i gcur chun cinn cleachtais feirmeoireachta atá orgánach agus neamhdhíobhálach don timpeallacht agus iad ag tacú le fás inbhuanaithe tionscail agus nuálaíocht, fad is a chabhraítear le hastaíochtaí carbóin a laghdú.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Bia, déan teagmháil le Darag Anglim.