Foraoiseacht


D'fhéadfadh ról lárnach a bheith ag tionscal inbhuanaithe foraoiseachta in Éirinn i ngeilleagar forbarthach glas na hÉireann, agus é ag cur tairbhí tábhachtacha éiceolaíocha, oidhreachta cultúrtha agus taitneamhachta ar fáil chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais i bPolasaí Foraoiseachta an Chomhaontais Ghlais.