An Geilleagar Glas


Agus lucht saothair ard-oilte aici, chomh maith le teacht ar chaipiteal agus margaí idirnáisiúnta agus meon forbarthach fiontraíochta, tá Éire ullamh go maith le bheith mar mhol gníomhaíochta sa Gheilleagar Glas. Beidh gá le tiomantas iomlán polaitiúil agus infheistíocht sna tionscail fuinnimh, dhigiteacha agus talmhaíochta a bhfuil sé d'acmhainneacht acu leanúint de bheith faoi rath anseo, chun an sprioc seo a bhaint amach.

Tá an Geilleagar Glas ar na margaí is mó fás in Éirinn sa lá atá inniu ann, agus beidh sé ar na hearnálacha is tábhachtaí i ngeilleagar na hÉireann sna blianta atá le teacht. Cothóidh sé nuálaíocht agus cruthaitheacht a chabhróidh le hÉirinn a bheith níos neamhspleáiche agus a laghdóidh méid na mbreoslaí iontaise a úsáidimid, an dramhaíl agus truailliú a chruthaímid, agus cuirfidh sé ar ár gcumas dul le teicneolaíochtaí glasa, d'fhonn cabhrú lenár neamhspleáchas eacnamaíoch agus fuinnimh a thiomáint agus a chinntiú.

Cuimsíonn an Geilleagar Glas earnálacha éagsúla. Tugann an ghrafaic faisnéise seo a leanas spléachadh ar threochtaí reatha sna hearnálacha sin, féidearthachtaí don am atá le teacht agus roinnt cuideachtaí atá ag dul le teicneolaíochtaí glasa ar mhaithe le todhchaí níos inbhuanaithe a bhaint amach.

 

Foraoiseacht

Dramhaíl/Athchúrsáil

Iompar

Fuinneamh Gaoithe

Fuinneamh In-athnuaite

Turasóireacht

 

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Eacnamaíochta agus Airgeadais, déan teagmháil le Dónall Geoghegan.