Cearta Atáirgeacha


Tacaíonn an Comhaontas Glas le reáchtáil reifrinn le ligean do mhuintir na hÉireann cinneadh a dhéanamh cé acu ar chóir nó nár chóir an 8ú Leasú ar an mBunreacht a aisghairm.

Tacóidh an Comhaontas Glas le vóta ar son aisghairm sa reifreann thuasluaite ar an 8ú Leasú, ar choinníoll go bhfuil an Rialtas tar éis dréacht-reachtaíocht a chur ar fáil a chuirfear i bhfeidhm má dhéantar an leasú a aisghairm sa reifreann. Chiallódh sé seo go mbeadh Éire ag teacht le moltaí rapóirtéir speisialta na Náisiún Aontaithe ar an gceart chun sláinte, rud a bhí curtha in iúl aige nuair a thug sé cuairt ar Éirinn agus chiallódh sé go mbeadh an tír seo i gcomhréir leis an Dlí Idirnáisiúnta maidir le ceartas atáirgeach.

Dá dtarlódh aisghairm an 8ú Leasú, mholfadh an Comhaontas Glas reachtaíocht a cheadódh ginmhilleadh dleathach i gcásanna de

  • éalang mharfach fhéatach
  • éigniú
  • ciorrú coil
  • baol do shláinte/beatha na máthar

Tuigeann an Comhaontas Glas gur rogha dheiridh é ginmhilleadh i ngach aon chás. Agus an méid sin ar intinn againn, táimid ag moladh gur chóir oideachas neamhchlaonta gnéis agus caidrimh, cúram gínéiceolaíoch saor in aisce do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois agus teacht ar fhrithghiniúint shábháilte inacmhainne a chur ar fáil chomh maith.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí an Chomhaontais Ghlais ar Chearta Atáirgeacha anseo.