Sláinte


Creideann an Comhaontas Glas i gcur chuige córasach i leith cúram sláinte, agus cumhachtú othar agus modhanna coisctheacha mar phríomhghnéithe de. Tacófar leis seo trí chúram sláinte uilíoch a mbeidh teacht air ar bhonn riachtanas leighis an duine agus é tacaithe ag teicneolaíocht faisnéise, ionas gur féidir ár leas a chosaint go heacamaíoch, go comhionann agus go héiceolaíoch.
 
Bainfimid seo amach trí thosaíocht a dhéanamh de bhealaí cuir chuige timpeallachta (acmhainní nádúrtha a chosaint) agus pobail i leith fadhbanna sláinte mheabhrach agus choirp a chosc, (m.sh. murtall) agus cóir leighis a chur ar thinneas ainsealach trí dhaoine agus a gcúramaithe a chumhachtú le smacht a ghlacadh, agus iad tacaithe ag cleachtóirí agus córais bhainistíochta cúram sláinte spreagtha ag gach leibhéal.

Tá Polasaí Sláinte an Chomhaontais Ghlais á athbhreithniú faoi láthair. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil nó páirt a ghlacadh inár nGrúpa Polasaí Sláinte, déan teagmháil le Gerben Uunk.