Tithíocht agus Easpa Dídine


Creideann an Comhaontas Glas go bhfuil gá le hathmhachnamh bunúsach a dhéanamh ar sholáthar tithíochta in Éirinn, is é sin, cur chuige a dhíríonn ar dheis a thabhairt do gach duine maireachtáil i ndea-áit chónaithe ar chostas réasúnta, agus an áit chónaithe sin suite i dtimpeallacht spreagúil slán inbhuanaithe.

 

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí an Chomhaontais Ghlais um Thithíocht agus Easpa Dídine (le teacht as Gaeilge go luath).