Cúrsaí Mara


Agus muid mar náisiún oileánda, tá ceann de na hacmhainní mara is mó san Eoraip againn. Caithfear an acmhainn sin a bhainistiú go freagrach. D'fhéadfaí poist chearta a chruthú agus tacú le pobail an chósta trí dhobharshaothrú inbhuanaithe, ach caithfear é a dhéanamh ar bhealach a aithníonn teorainneacha thimpeallacht an aigéin. Tá cosaint níos mó ar láithreacha sceathraí iasc, deireadh le hiascaireacht mhonarchan, agus dlíthe a léiríonn meas ar ár n-uiscí ag teastáil uainn.