Meabhairshláinte


Leagaimidne sa Chomhaontas Glas béim ar bhearta forghníomhacha chun folláine mheabhrach/mhothúchánach a chur chun cinn ó na blianta luatha nuair a fhorbraítear bunús na braistinte láidre slándála agus féinmheasa. Creidimid gur chóir cóireáil cruachás meabhrach / mothúchánach a dhéanamh ar bhealach iomlánaíoch agus comhtháite a aithníonn gnéithe síceasóisialta, agus a éascaíonn an téarnamh is fearr d'fhonn sláinte shíceolaíoch agus feidhmiú sóisialta iomlán a bhaint amach.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí Meabhairshláinte an Chomhaontais Ghlais. (le teacht as Gaeilge go luath).