Polasaí um Polaitíocht a Athchóiriú


D'fhonn muinín as an bpolaitíocht in Éirinn a athbhunú, tá an Comhaontas Glas ag feachtasaíocht ar son Athchóiriú Polaitíochta a ligfidh do gach aon duine a dtuairimí a chur in iúl i bhfeidhmiú ár ndaonlathais.

Ar na moltaí atá á ndéanamh ag an bPáirtí, tá Seanad a bheadh tofa go díreach, vótaí d'eisimircigh agus ísliú na haoise vótála go 16 bliana.

Bearta eile a bhfuil cur síos orthu sa pholasaí ná reifrinn a bheadh tionscanta ag saoránaigh, ligean do shaoránaigh iarrthóirí uachtaránachta a ainmniú, deireadh a chur leis an gComhairle Bainistíochta Eacnamaíche agus oscailt phróiseas na gceapachán go Boird Stáit.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí an Chomhaontais Ghlais um Polaitíocht a Athchóiriú agus inár bPolasaí um an Rialtas Áitiúil a Athchóiriú.