Dinnéir Scoile


Agus é ag tabhairt aire do pháistí na tíre trí bhéilí scoile sláintiúla cothaitheacha a chur ar fáil, dhéanfadh an Stát infheistíocht thábhachtach ina sláinte siúd amach anseo.

Bheadh iarmhairtí fadtéarmacha ag baint le soláthar éifeachtach dinnéir scoile, ní hamháin ó thaobh na dtairbhís sóisialta agus eacnamaíocha agus shláinte an duine de, ach ó thaobh éiteas sochaí atá comhbhách agus cóir a chothú chomh maith, áit a ngníomhaíonn an Stát ar son leas an phobail.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí an Chomhaontais Ghlais ar Dhinnéir Scoile.

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil lenár nUrlabhraí Bia, Séamus Sheridan, le do thoil.