Iompar


Díríonn Polasaí Iompair an Chomhaontais Ghlais ar an gcaoi a mbeimid ag dul in oiriúint don fhás faoin daonra inár mbailte, cathracha agus faoin tuath. Táimid tiomanta do chóras iompair phoiblí níos saoire agus níos tarraingtí a chloíonn lena oibleagáidí aeráide. Ba mhaith linn go ndéanfaí infheistíocht i mbonneagar nua-aimseartha rothaíochta, córas busanna níos saoire agus líonra iarnróid leathnaithe, idir éadrom agus throm.

 

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí Iompair an Chomhaontais Ghlais nó déan teagmháil le hUrlabhraí an Chomhaontais Ghlais ar Iompar agus Pleanáil, an Clr. Ciarán Cuffe.