Forbairt Uirbeach


Agus iad i mbun rialtais amach anseo, tá sé i gceist ag an gComhaontas Glas creat nua inbhuanaithe forbartha uirbí a chruthú a dhéanfaidh ceangail shoiléire idir:

• Pleanáil úsáide talún agus iompar

• Daoine agus pleanáil

• Forbairt agus soláthar seirbhísí

• Forbairt agus an timpeallacht

 

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais i bPolasaí an Chomhaontais Ghlais ar Fhorbairt Uirbeach.